Różnice Między Poszczególnymi Pochodnymi Kannabinoidu HHC

HHC to kannabinoid, którego pełna nazwa brzmi heksahydrokanabinol. W ostatnich latach stał on się popularnym substytutem wciąż zakazanego THC. Jego nazwa wskazuje na silne podobieństwo strukturalne do THC, czyli tetrahydrokanabinolu. HHC to po prostu THC, do którego dodano jeszcze dwa atomy wodoru.

HHC występuje również w śladowych ilościach w roślinach konopi, jednak nie są to ilości, które byłyby wystarczające do ekstrakcji tego kannabinoidu. Dlatego też dostępne na rynku HHC jest najczęściej wytwarzane w połowie syntetycznie z THC lub CBD. Zwykle to właśnie CBD jest najpierw izomeryzowane do Delta-8-THC, a w kolejnym etapie dodawane są dwa dodatkowe atomy wodoru. Proces ten nazywa się hydratacją bądź uwodnieniem.

HHC Jest Porównywalne do THC

HHC w swojej normalnej postaci, jeśli chodzi o siłę działania, jest w przybliżeniu porównywalne do THC. Należy jednak zauważyć, że efekt HHC jest znacznie mniej psychodeliczny i nieco bardziej fizyczny. Ponadto często można zauważyć wahania siły działania poszczególnych partii tego kannabinoidu. Wahania te wynikają z faktu, że HHC składa się ściśle z dwóch różnych izomerów. Izomer to po prostu lustrzane odbicie danej cząsteczki.

Odbicie to we wzorze strukturalnym zmienia również jego właściwości chemiczne. W szczególności w przypadku HHC ma to wyraźny wpływ na powinowactwo do wiązania się z receptorem CB1, a tym samym na moc. HHC składa się z dwóch izomerów: izomera 9S i izomera 9R. Izomer 9S nie wykazuje znaczącej aktywności na receptorze CB1, podczas gdy izomer 9R ma moc zbliżoną do mocy delta-8-THC. Im większy udział izomeru 9R w produkcie HHC, tym silniejszy jest jego wpływ.

Większa Biodostępność Octanu HHC-O

Z wyżej wymienionego niepodstawionego HHC można wytworzyć inne pochodne związki o znacznie większej sile działania. Octan jest określany jako sól lub ester kwasu octowego. HHC-O-octan powstaje w wyniku reakcji HHC z kwasem octowym. Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet w przypadku otrzymanego w ten sposób octanu HHC-O mogą występować wahania siły działania, w zależności od tego, z jakiej mieszaniny izomerów składa się HHC stosowane jako materiał wyjściowy. Klasyczne dla octanu HHC-O jest to, że jest on w stanie pokonać barierę krew-mózg znacznie lepiej niż normalne HHC, co sprawia, że subiektywnie odczuwany efekt jest nieco silniejszy.

Należy zauważyć, że w porównaniu z normalnym HHC działanie takiej substancji jest nieco opóźnione. Podczas gdy działanie HHC jest odczuwalne natychmiast po zapaleniu, w przypadku HHC-O-octanu jego pełne działanie następuje po 15 do 20 minutach. Ponadto działanie HHC-O-octanu opisano jako nieco bardziej aktywujące i energetyczne niż działanie HHC, które charakteryzuje się przede wszystkim fizycznym uspokojeniem.

Porównanie to można sobie wyobrazić, jak różnice w działaniu pomiędzy gatunkami konopi Sativa i Indica. Wadą jest to, że istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania, ponieważ istnieje pokusa, aby skonsumować więcej, jeśli pozornie nie ma efektu, aż w końcu skonsumuje się zbyt dużo. Przedawkowanie kannabinoidów może być bardzo nieprzyjemne i objawiać się paranoją i problemami z krążeniem.

HHC-P Jest Porównywalne do Syntetycznych Kannabinoidów Jak Spice

HHC-P jest analogiem naturalnie występującego kannabinoidu THC-P. Nazwa THC-P oznacza tetrahydrokannabiforol. HHC-P to analogicznie heksahydrokannabiforol i oznacza, że mamy do czynienia z THC-P, do którego dodano dwa kolejne atomy wodoru. Ta niewielka modyfikacja ma ogromny wpływ na jego moc. HHC-P ma około 33 razy większe powinowactwo do receptora CB1 niż Delta-9-THC. Ta niezwykła siła działania jest zbliżona do znanych, w pełni syntetycznych kannabinoidów, jakby chociaż Spice, którego efekt jest opisywany jako bardzo silnie psychodeliczny.

Potencjalnie niebezpieczne skutki uboczne niezwykle silnej substancji HHC-P lub jej potencjalne długotrwałe szkody nie są jeszcze znane, ponieważ ta pochodna jest na rynku stosunkowo nowa. W związku z tym nie ma żadnych długoterminowych badań na jej temat i należy traktować ją z taką samą ostrożnością jak syntetyczne kannabinoidy. Fakt, że nawet obecnie wprowadzane są na rynek nowatorskie kannabinoidy o wysokiej sile działania i potencjalnie nieprzewidywalnych długofalowych skutkach, po raz kolejny pokazuje, jak pilna jest potrzeba legalizacji zasadniczo nieszkodliwego naturalnego produktu, jakim jest marihuana, który do tej pory nie spowodował ani jednej śmierci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.