Objawy Psychozo-podobne Mogą Prowadzić Do Problemowego Zażywania Konopi Indyjskich

Niektórzy ludzie doświadczają sporadycznych objawów, takich jak psychoza. Jak sugeruje badanie przeprowadzone w Kanadzie wśród studentów objawy podobne do psychozy wydają się pośrednio zachęcać do używania konopi indyjskich.

Czy zażywasz marihuanę, aby mieć więcej zabawy? A może ją palisz, żeby pozbyć się nieprzyjemnych uczuć? Jak się okazuje, powód, dla jakiego ludzie palą, ma znaczenie. Według najnowszych badań objawy podobne do psychozy mogą pośrednio prowadzić do problemów związanych z zażywaniem konopi indyjskich. Pośrednio dlatego, że objawy lękowe i próby ich złagodzenia odgrywają rolę mediacyjną.

Sherry Stewart i jej zespół wskazują w swoim artykule, że objawy podobne do psychozy nie są aż tak rzadkie. Około 5-8% ludzi czasami postrzega rzeczy, których inni nie widzą lub ma zaburzenia urojeniowe, bez „prawdziwej” psychozy, takiej jak schizofrenia. Zaburzenia urojeniowe to na przykład wiara w posiadanie specjalnych mocy. Wiara w to, że inni mogą czytać w moich myślach, byłaby takim zaburzeniem urojeniowym.

Objawy Podobne Do Psychozy Wywołują Lęk

Badania wykazały, że zażywanie konopi indyjskich może wywoływać rozwój objawów psychotycznych. Według Stewart i jej zespołu możliwy jest również przypadek odwrotny. Objawy podobne do psychozy mogą być czynnikiem ryzyka problemowego zażywania konopi indyjskich. Aby zbadać, jak to działa, zespół badawczy przepytał 413 studentów.

Wyniki wskazują, że istnieje istotny związek między objawami psychozy a lękiem. Jest to zrozumiałe, ponieważ może to być przerażające, gdy nagle masz odczucia lub myśli, których inni nie rozumieją.

Używanie Konopi Indyjskich w Celu Radzenia Sobie z Objawami Lękowymi

Strach spowodowałby, że osoby dotknięte chorobą odczuwałyby ulgę poprzez palenie. Jeśli jednak konopie indyjskie są stosowane w celu rozwiązania problemów, zażywanie może prowadzić do problemów następczych. Na przykład uczenie się na studiach może być trudne, jeśli często palisz. Albo konsumpcja prowadzi do konfliktów z bliskimi ludźmi.

Objawy podobne do psychozy nie prowadziłyby zatem bezpośrednio do problemowego zażywania konopi indyjskich, lecz pośrednio poprzez objawy lękowe i próby ich złagodzenia poprzez zażywanie konopi indyjskich. Należy wspomnieć, że ankietę przeprowadzono podczas pandemii koronawirusa i tylko wśród studentów.

W celu zapewnienia dokładniejszych wyników konieczne są dalsze badania prowadzone przez dłuższy okres czasu i z udziałem innych osób. Z punktu widzenia badaczy wyniki badania sugerują jednak, że należy zaoferować pomoc studentom na wczesnym etapie, jeśli cierpią na objawy psychotyczne lub zaburzenia lękowe.

Studenci mogą również skorzystać z pomocy we własnym zakresie. Wiele uniwersytetów często oferuje poradnictwo psychologiczne, z którego studenci zazwyczaj mogą korzystać bezpłatnie.

Źródła:

Bernusky, H. C. R., Tibbo, P. G., Conrod, P. J., Yunus, F. M., Keough, M. T., Thompson, K. D., Krank, M. D., Hadwin, A. F. & Stewart, S. H. (2024). Do anxiety symptoms and coping motives serially mediate the association between psychotic-like experiences and cannabis-related problems in undergraduate recent cannabis users? Addictive Behaviors, 151, 107937. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2023.107937

Laurens, K. R., Hodgins, S., Maughan, B., Murray, R. M., Rutter, M. L. & Taylor, E. A. (2007). Community screening for psychotic-like experiences and other putative antecedents of schizophrenia in children aged 9–12 years. Schizophrenia Research, 90 (1-3), 130-146. https://doi.org/10.1016/j.schres.2006.11.006

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.