Jak Spożywanie Marihuany Szkodzi Na Mózg w Młodym Wieku?

Kwestia szkodliwości marihuany na młodzieńczy mózg nie została jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięta przez naukę, ale wyjście z regularnego nałogu w każdym razie będzie korzystne.

1 października 2011 roku zakończyła się pewna era. Wcześniej wszystkie osoby powyżej 18 roku życia mogły legalnie kupować marihuanę w holenderskich coffeeshopach. W mieście Maastricht pojawił się jednak sprzeciw wobec „turystyki narkotykowej” z sąsiednich krajów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem władz lokalnych jedynie osoby posiadające holenderski, niemiecki lub belgijski paszport mogły wejść do kawiarni w Maastricht. Osoby innych narodowości, na przykład z Francji lub Luksemburga, musiały niestety zrezygnować z wizyty w coffeeshopie.

Naukowcy Olivier Marie i Ulf Zölitz wykorzystali tę okazję jako swego rodzaju „naturalny eksperyment”. Na Uniwersytecie w Maastricht zazwyczaj zapisuje się wielu studentów z różnych środowisk, z których część nagle przestała legalnie nabywać marihuany.

Lepsze Oceny Po Zakazie Sprzedaży Konopi Indyjskich

Marie i Zölitz zapoznali się z osiągnięciami studentów zarówno przed, jak i po wprowadzeniu nowego rozporządzenia. Zauważyli przy tym znaczące zmiany. W przypadku studentów, którym odmówiono wstępu do kawiarni, prawdopodobieństwo zaliczenia przedmiotu wzrosło średnio o 5%.

Poprawa nastąpiła zwłaszcza wśród studentek, a także wśród młodszych i słabszych studentów. Poprawa była większe w przedmiotach wymagających umiejętności numerycznych lub matematycznych. Ankiety studentów sugerują, że poprawa wyników opiera się bardziej na lepszym zrozumieniu tematów poruszanych na zajęciach niż na bardziej intensywnym uczeniu się. Dla porównania, zespół przyjrzał się również osiągnięciom belgijskich studentów, którzy nadal mogli kupować marihuanę. Ich osiągnięcia się nie zmieniły.

Badacze sugerują, że oczywiście studenci mogą nabywać marihuanę w inny sposób. Badanie nie wskazuje również, czy i w jakim stopniu ograniczenie sprzedaży rzeczywiście zmniejszyło spożycie konopi indyjskich. Badanie dostarcza jednak przynajmniej dowodów na to, że uzależnienie może mieć negatywny wpływ na sprawność umysłową.

Rozwój Mózgu w Młodym Wieku

Od dawna podejrzewa się, że konopie indyjskie mogą uszkodzić mózgi młodych ludzi, co prowadzi do pogorszenia sprawności umysłowej. Dojrzewanie mózgu nie kończy się wraz z końcem dzieciństwa, ale w dużej mierze dopiero w młodym wieku dorosłym. Szczególnie w okresie dojrzewania, tak jak na dużym placu budowy, w mózgu zachodzą rozległe procesy przebudowy.

Nowe połączenia są nawiązywane, a nadmiar komórek nerwowych jest niszczony. Komórki nerwowe są również nazywane szarą substancją, ponieważ ich ciała komórkowe wydają się szare. Równie ważne jak rozwój i łączenie komórek nerwowych jest tworzenie tzw. pochwy mielinowej. Mielina jest białą warstwą składającą się z tłuszczów i białek, która owija się wokół włókien nerwowych jak płaszcz. Szlaki nerwowe mielinizowane poprawiają transmisję sygnału, a tym samym zwiększają zdolności poznawcze. Mielinizowane nerwy są również nazywane białą substancją.

Jeśli młodzi ludzie regularnie spożywają konopie indyjskie, podejrzewa się, że składnik aktywny THC może zakłócać dojrzewanie szarej i białej substancji. W rozwoju mózgu zaangażowane są pewne receptory, które należą do układu endokannabinoidowego. Człowiek wytwarza substancje własne w organizmie, zwane endokannabinoidami. THC jest podobne do tych substancji. Wiąże się z receptorami endokannabinoidowymi i w ten sposób może wpływać na rozwój mózgu.

Istnieje wiele badań na temat tego, czy dotyczy to uzależnionych nastolatków i jakie są tego skutki. Dyrektor ds. badań Wayne Hall i jego koleżanka badawcza Valentina Lorenzetti, pracująca w Australii, wspólnie z Ewą Hoch z Niemiec przeprowadzili przegląd i zapoznali się z istotnymi badaniami z ostatnich dziesięciu lat. W wielu przypadkach osoby młode, które zażywały konopie indyjskie i nie zażywały tego narkotyku, były porównywane w ramach tzw. badań klinicznych. Konsumenci stanowili „przypadki”, a abstynenci – grupę kontrolną. W niektórych przypadkach osoby zażywające narkotyki, które we wczesnej młodości zaczęły zażywać, były porównywane do osób, które dopiero zaczęły zażywać narkotyki.

Zmiany w Mózgu i Utrata Inteligencji Spowodowana Konopiami Indyjskimi?

Jednak według Halla i jego zespołu sytuacja jest mieszana. Kilka badań wykazało, że mózgi nastolatków, którzy regularnie zażywają konopie indyjskie, różnią się strukturą w porównaniu z nastolatkami abstynencyjnymi. Na przykład u osób zażywających konopie indyjskie wykryto zmniejszony hipokamp. Hipokamp jest ważnym regionem do przechowywania nowej zawartości pamięci.

Stwierdzono również zmiany w regionach, które są ważne dla osiągnięć umysłowych, takich jak uwaga lub kontrola impulsów. Jednak badania nie są w stanie w pełni wyjaśnić, czy zmiany te są wynikiem konsumpcji, czy też nie występowały przed konsumpcją. Istnieją również badania, które sugerują, że pewne różnice strukturalne w mózgu są związane z późniejszym zażywaniem konopi indyjskich. Oznacza to, że skłonność do używania konopi indyjskich byłaby w pewnym stopniu „zaprogramowana” w mózgu.

Niektóre problemy metodologiczne związane z badaniami klinicznymi można obejść za pomocą badań kohortowych. Ten typ badania obejmuje większą grupę osób, jedną kohortę, zwykle przez dłuższy okres czasu. Kiedy jedna część kohorty zaczyna zażywać konopie indyjskie, a druga nie, można sprawdzić, czy ma to wpływ na rozwój mózgu.

Jednak również te badania nie dają jednoznacznych wyników. Na przykład z długoterminowych badań wynika, że regularne zażywanie konopi indyjskich, które rozpoczyna się we wczesnym okresie dojrzewania, prowadzi do obniżenia poziomu inteligencji w wieku dorosłym. Badania z udziałem bliźniąt sugerują jednak, że różnica w inteligencji może wynikać nie tyle z uzależnienia, co z różnic genetycznych lub wychowania rodziców. Narkotyki byłyby wtedy tylko zjawiskiem towarzyszącym, a nie przyczyną różnic w inteligencji.

Słabe Szanse Na Uzyskanie (Dobrego) Wykształcenia

Jedno odkrycie, które potwierdziło się również w badaniach z udziałem bliźniąt, dotyczy ścieżki edukacyjnej. W związku z tym osoby zażywające konopie indyjskie częściej kończą szkołę bez wykształcenia lub mają gorsze wyniki niż osoby, które nie zażywają marihuanę. Również wyniki w nauce są często gorsze wśród młodych osób uzależnionych od narkotyków niż wśród abstynentów, jak sugeruje przykład przedstawiony we wstępie.

Chociaż badania te nie wykluczają, że inne problemy są ważniejsze, a uzależnienie może być tylko wyrazem, ale nie przyczyną tych problemów, to niezależnie od tego, Hall i jego zespół oceniają, że codzienne zażywanie konopi indyjskich bez wątpienia ma negatywny wpływ na wydajność myślenia. Ostre uzależnienie od marihuany nie tylko nie jest możliwe do pogodzenia z nauką, na przykład z przygotowaniem się do kolejnej lekcji matematyki lub przygotowaniem pracy na seminarium. Skutki następujące po upojeniu mogą być zauważalne również w kolejnych dniach.

Mózg Odzyskuje Siły Po Wycofaniu Się z Konsumpcji

Pomimo wielu niezbyt jednoznacznych wyników na temat wpływu spożywania marihuany u młodzieży, według Halla i jego zespołu, istnieje jedno odkrycie, które zostało odkryte w wielu badaniach: sprawność umysłowa odzyskuje się po trwałym zaprzestaniu spożywania alkoholu. Dotyczy to również osób regularnie zażywających konopie indyjskie przez długi czas, co sugeruje, że konopie indyjskie są ważnym czynnikiem, który ma zły wpływ na sprawność umysłową.

Udowodniono, że objętość hipokampu wzrasta wraz z dłuższą abstynencją od konopi indyjskich. Wydaje się również, że pamięć i inteligencja wracają do zdrowia. Najważniejsze jest to, aby abstynencja była trwała. Im dłuższa abstynencja, tym bardziej mózg się regeneruje.

Konkluzja

Dojrzewanie jest ważnym etapem rozwoju mózgu. Badania sugerują, że zażywanie konopi indyjskich ma niekorzystny wpływ na dojrzewanie nerwów i połączeń nerwowych. Zwłaszcza, gdy młodzi ludzie regularnie ćpają, są narażeni na pogorszenie sprawności umysłowej.

Badania wykazały, że zażywanie konopi indyjskich ma negatywny wpływ na wyniki w szkole lub nauce. Chociaż nie można wykluczyć, że w rzeczywistości decydujące znaczenie mają inne czynniki, takie jak geny czy pochodzenie rodzinne. Badania wykazały również, że zdolności umysłowe poprawiają się wraz z utrzymującą się abstynencją. Dlatego wycofanie się z używania konopi indyjskich jest w każdym przypadku tego warte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.