Spożywanie Marihuany Jest Bardziej Szkodliwe Dla Młodzieży Niż Dla Dorosłych

Aktualny przegląd systematyczny ostrzega: U młodzieży uzależnienie od narkotyków ma poważniejszy wpływ na zdrowie psychiczne niż u dorosłych.

„Nie robiłem postępów w życiu, a przynajmniej nie w sposób, w jaki to sobie wyobrażałem”, pisze pewien młodzieniec w swoim raporcie z doświadczeń. Kiedy dołączył on do programu o nazwie Quit the Shit, miał 24 lata i był uzależniony od marihuany. Pierwszy raz naćpał się w wieku 15 lat. Być może wczesny wiek przyczynił się do rozwoju uzależnienia. Im młodsza jest osoba kiedy po raz pierwszy używa konopi indyjskich, tym większe jest prawdopodobieństwo uzależnienia się od tego narkotyku.

Potwierdzają to badania, które zespół badawczy z Kanady zebrał w aktualnej pracy przeglądowej. Kierownik badania Didier Jutras-Aswad i jego zespół zajmowali się nie tylko uzależnieniem od konopi indyjskich, ale również ogólnie zdrowiem psychicznym oraz kwestią, czy młodzi ludzie i dorośli różnią się pod względem zagrożeń związanych z ich używaniem.

Naukowcy w swojej analizie wzięli pod uwagę 140 pojedynczych badań. Oprócz zwiększonego prawdopodobieństwa uzależnienia od konopi indyjskich, badania wskazują również na większe ryzyko psychozy, gdy młodzi ludzie używają konopi indyjskich.

Istnieją również dowody na to, że nastolatkowie spożywający marihuanę są bardziej narażeni na uzależnienie od nikotyny niż dorośli. W przypadku depresji, samobójstw i zaburzeń lękowych sytuacja w badaniu nie jest do końca jasna. Wydaje się, że wiek przy pierwszym spożyciu odgrywa tu mniejszą rolę.

Młodzież Mniej Podatna Na Negatywne Skutki Uboczne

Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że uzależnienie od marihuany ma mniej korzystny wpływ na zdrowie psychiczne u młodzieży niż u dorosłych. Co ciekawe, przy częstym i intensywnym spożywaniu jest odwrotnie. W stanie odurzonym dorośli częściej rozwijają objawy psychotyczne niż młodzież. Również dorośli częściej reagują z objawami lękowymi podczas spożywania konopi indyjskich. Młodzież wydaje się zatem mniej wrażliwa na negatywne skutki ostrego działania konopi indyjskich. Może to prowadzić do tego, że osoby dorosłe będą częściej zażywać narkotyki.

W swoich wnioskach zespół badawczy podkreśla, że nie istnieje pewna granica wieku, od której uzależnienie można uznać jako niskie zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Jednak pokazują, że im później dana osoba zaczyna zażywać konopie indyjskie, tym ryzyko jest mniejsze. Ponadto Jutras-Aswad i jego zespół odwołują się do zaleceń dotyczących minimalizacji szkód spowodowanych przez narkotyki, które zostały opracowane przez kilku członków zespołu badawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.