Regularne Zażywanie Konopi Prowadzi Do Utraty Zdolności Zapamiętywania

wpływ palenia marihuany na pamięć

Jaki wpływ na pamięć ma regularne zażywanie konopi indyjskich i jaką rolę odgrywa przy tym wiek? W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii (Lawn, W., Fernandez-Vinson, N., Mokrysz, C., Hogg, G., Lees, R., Trinci, K., Petrilli, K., Borissova, A., Waters, S., Michór, P., Wall, M. B., Freeman, T. P. & Curran, V. (2022). The CannTeen study: verbal episodic memory, spatial working memory, and response inhibition in adolescent and adult cannabis users and age-matched controls. Psychopharmacology, 239, 1629-1641.) porównano ze sobą osoby zażywające marihuanę i abstynentów będących w różnym wieku.

Najpierw probanci usłyszeli krótką historię, a następnie mieli zanotować, co z tej historii zapamiętali. W badaniu The CannTeen Study sprawdzono sprawność umysłową 274 nastolatków i młodych dorosłych. Wyniki nie były jednak w pełni zgodne z oczekiwaniami zespołu badawczego.

Kierownik badań Will Lawn z King’s College London i jego zespół zebrali stosunkowo dużą próbkę do badań tego typu. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie w wieku 16-17 lat oraz młodzi dorośli w wieku 26-29 lat. W obu grupach wiekowych uczestnicy spożywali konopie indyjskie co najmniej raz w tygodniu, a także osoby, które paliły marihuanę tylko 10 razy w życiu.

Test w Stanie Trzeźwości

Zespół badawczy musiał zatem porównać grupę kontrolną zarówno pod względem wieku, jak i poziomu konsumpcji. Przeprowadzono testy antynarkotykowe, które zapewniły, że wszyscy uczestnicy badania byli trzeźwi przez co najmniej 12 godzin jego trwania. Za pomocą wspomnianego na wstępie opowiadania zbadano pamięć werbalną. Kolejny test dotyczył pamięci operacyjnej. Odpowiada ona za tymczasowe przechowywanie i przetwarzanie informacji. Trzeci test miał na celu sprawdzenie zdolność kontrolowania impulsów.

Naukowcy oczekiwali pojawienia się różnic w wynikach testów między młodzieżą i dorosłymi użytkownikami zażywającymi konopie indyjskie, ponieważ system endokannabinoidowy jest w znacznym stopniu zaangażowany w rozwój mózgu u nastolatków. Uważa się, że zażywanie konopi indyjskich przez młodzież może mieć w znacznym stopniu niekorzystny wpływ na rozwój mózgu, a co za tym idzie, na obniżenie sprawności umysłowej i zdolności do kontrolowania impulsów.

Wczesne Rozpoczęcie Spożywania Konopi Indyjskich Nie Jest Kluczowe

Wydaje się, że jest tak przynajmniej częściowo. Młodzież spożywająca marihuanę wykazała gorsze wyniki w teście na zdolności werbalne niż konsumenci dorośli. Jednak po dokładniejszym zbadaniu tej różnicy nie można przypisać tej różnicy wyłącznie konsumpcji konopi indyjskich.

Osoby zażywające konopie indyjskie od najmłodszych lat wydają się być skłonne do innych niezdrowych zachowań lub stwarzają inne niekorzystne warunki dla rozwoju. Uwzględnienie tych czynników w analizie nie wykazało już różnic w wydajności konsumentów marihuany w różnym wieku. Należy zauważyć, że osoby dorosłe nie zażywały konopi indyjskich w znaczącym stopniu przed ukończeniem 18 roku życia.

Gorsza Wydajność Pamięci Osób Zażywających Konopie Indyjskie

Ujawniła się jednak ogólna różnica w wynikach pomiędzy osobami zażywającymi konopie indyjskie a grupami kontrolnymi. W obu grupach wiekowych konsumenci marihuany pamiętały mniej szczegółów z opowiedzianej im krótkiej historii niż ich rówieśnicy.

Uwzględnienie innych możliwych czynników nie zmieniło tego stanu rzeczy. Zespół badawczy podkreśla jednak, że jest to niewielki efekt. Wątpliwe jest, w jaki sposób ten deficyt jest odczuwalny w codziennym życiu. W pozostałych dwóch testach nie stwierdzono różnic między grupami.

Zespół badawczy wyraża jednak swoje wnioski z dużą ostrożnością. Wyniki ich badań nie wykazały, aby konopie indyjskie mają większy wpływ na sprawność umysłową u nastolatków niż u dorosłych. Inne badania wykazały jednak negatywne skutki wczesnego rozpoczęcia regularnego palenia.

Długotrwałe badanie wykazało na przykład upośledzenie rozwoju mózgu. Istnieją również dowody na gorszą pamięć werbalną, im wcześniej młodzi ludzie rozpoczynają regularnie spożywać marihuany. Istnieją nawet oznaki niższej inteligencji, gdy młodzi ludzie palą intensywnie i trwale aż do dorosłości.

Według Lawna i jego zespołu konieczne są dalsze badania, aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu zażywania konopi indyjskich przez młodzież.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.