Problemy Psychiczne Zwiększają Ryzyko Psychozy Przy Spożywaniu Konopi Indyjskich

Jak związek ma palenie marihuany z psychozą? Przeprowadzone niedawno badanie podłużne wskazuje, że zaburzenia lękowe i depresja mogą odegrać w tym przypadku pewną rolę.

Palenie odpręża i wprawia w dobry nastrój – tak w skrócie można opisać działanie konopi indyjskich. Oczywiście spektrum działania marihuany obejmuje jeszcze inne aspekty. Istotny jest również aktualny nastrój. Jasne jest jednak, że osoby, które spożywają marihuanę, chcą poczuć się lepiej. Jednak używanie konopi indyjskich nie dla wszystkich jest korzystne. U niektórych osób palenie może wywoływać objawy psychotyczne.

Psychoza to choroba psychiczna, w której chorzy postrzegają lub przetwarzają rzeczywistość w inny sposób. Chorzy cierpią na urojenia i mogą mieć halucynacje. Do tej pory nie zostało to w pełni wyjaśnione, w jaki sposób konopie indyjskie są powiązane z występowaniem psychozy.

Reprezentatywna Próba z Niderlandów

Międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez Sinana Gülöksüza podkreśla znaczenie innych problemów psychicznych. A zatem osoby cierpiące na zaburzenia lękowe lub depresję sięgałyby po jointa również dlatego, że pragną złagodzić swoje problemy psychiczne.

Równocześnie palenie marihuany może powodować problemy psychiczne, a nawet objawy psychotyczne. Powstaje więc pytanie, co jest pierwsze: zażywanie konopi indyjskich czy problemy psychiczne? Jak obydwa te zjawiska są powiązane z psychozą?

Gülöksüz i jego zespół przeprowadzili badanie obejmujące wielokrotne przesłuchania. W badaniu dotyczącym zmian podłużnych przeprowadzono ankietę dotyczącą reprezentatywnej populacji dorosłych w Niderlandach. W sumie przeprowadzono cztery wywiady w trzyletnich odstępach. Ponowne badanie pozwoliło zespołowi badawczemu zbadać czas zażywania konopi indyjskich oraz występowanie zaburzeń lękowych, depresji i objawów psychotycznych.

Palenie Marihuany Zwiększa Problemy Psychiczne

Ujawniła się trójkątna relacja: zażywanie konopi indyjskich zwykle poprzedza objawy psychotyczne. Bezpośredni związek między marihuaną a objawami psychotycznymi jest jednak stosunkowo słaby.

Jednakże zażywanie konopi indyjskich doprowadziłoby do nasilenia zaburzeń lękowych i depresji, które z kolei zwiększyłyby ryzyko wystąpienia objawów psychotycznych. Problemy psychiczne wyjaśniają, dlaczego marihuana zwiększa ryzyko psychozy.

Zespół znalazł również dowody na to, że zaburzenia lękowe i depresja mogą poprzedzać zażywanie konopi indyjskich. W tym przypadku marihuana łączy problemy psychiczne z psychozą. Kolejność ta występowała jednak znacznie rzadziej.

Zdaniem zespołu badawczego, ich badania wykazały, że zaburzenia lękowe i depresja mogą odgrywać kluczową rolę w związku między marihuaną a psychozą. Dla osób zażywających konopie indyjskie z problemami psychicznymi może to oznaczać, że są one szczególnie narażone na psychozę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.