Kannabinoidy w Walce z Migreną

Atak migreny potrafi być tak silny, że osoby nią dotknięte są sparaliżowane i niezdolne do wykonywania jakichkolwiek czynności. Pacjenci cierpiący na migrenę przez wiele lat szukają odpowiedniego leczenia i profilaktyki napadów. Istnieje wiele zatwierdzonych leków, ale niektóre z nich są źle tolerowane lub nie działają. Kannabinoidy w badaniach wykazały pozytywne wyniki: zmniejszyły ataki migreny, negatywny wpływ choroby na codzienne życie, a także przyjmowanie leków przeciwbólowych.

Migrena To Wielkie Obciążenie

Migrena jest powtarzającym się, najczęściej jednostronnym bólem głowy, któremu często towarzyszą nudności, wymioty, nadwrażliwość na hałas i światło. Około 10 do 30 procent dotkniętych tym problemem cierpi na aurę. Są to przemijające zaburzenia neurologiczne, takie jak zaburzenia widzenia, drętwienie lub podwojone obrazy. Aura pojawia się tylko tymczasowo i nie pozostawia trwałych uszkodzeń.

Migrena, obok napięciowego bólu głowy, jest jedną z najczęstszych dolegliwości bólowych. Przez długi czas ograniczenia pacjentów z migreną były niedoceniane. W badaniach Global-Burden-of-Disease wykazano zarówno częstość występowania bólu głowy, jak i nadzwyczajne obciążenie migreną.

Na całym świecie na migrenę cierpi od 10 do 15 procent dorosłych. Choroba dotyka około 6-8% mężczyzn i 12-14% kobiet. Kobiety nie tylko częściej cierpią na migrenę, ale ataki migreny w ich przypadku są również zwykle dłuższe i bardziej intensywne.

Według danych pierwszej w Polsce przyklinicznej Poradni Leczenia Migreny i Innych Bólów Głowy, działającej przy Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, szacuje się, że na migrenę cierpi 3,5 mln Polaków, a nawet dzieci.

Szacuje się, że średnio na tysiąc osób migrena powoduje utratę około 270 dni roboczych rocznie w populacji aktywnej zawodowo. Prawie wszyscy dotknięci chorobą skarżą się, że ataki migreny wpływają na ich codzienne życie. U około jednej trzeciej osób choroba prowadzi do zaniedbywania obowiązków rodzinnych i problemów w domu. Niemniej jednak około połowa pacjentów cierpiących na migrenę, pomimo swoich dolegliwości, nie jest objęta opieką lekarską.

Migrena i Medyczna Marihuana

Czy kannabinoidy mogą pomóc w napadach migreny? W przeglądzie z 2022 roku przeanalizowano skuteczność i bezpieczeństwo konopi indyjskich w leczeniu migreny. Z kilku portali medycznych i naukowych (PubMed, EMBASE, PsycINFO, CINAHL, Web of Science) wybrano łącznie 12 publikacji obejmujących 1980 pacjentów.

Marihuana Nawet 51% Skuteczniejsza

Analizowane badania wykazały, że po 6 miesiącach przyjmowania medyczna marihuana była w stanie znacznie zmniejszyć nudności i wymioty spowodowane migreną. Już po 30 dniach zmniejszyła się częstotliwość występowania migreny. Medyczna marihuana była o 51 procent bardziej skuteczna w redukcji migreny niż produkty bez konopi indyjskich. W porównaniu z amitryptyliną kannabinoidy były w stanie zatrzymać ataki migreny i zmniejszyć ich częstotliwość u około 12% pacjentów. Łagodne działania niepożądane wystąpiły u mniej niż połowy osób doustnie przyjmujących konopie indyjskie.

Zmniejszenie Ataków i Zmniejszenie Stosowania Środków Przeciwbólowych

Izraelskie badanie pacjentów cierpiących na współistniejące migreny wykazało również, że osoby przyjmujące kannabinoidy roślinne (fitokannabinoidy) znacznie rzadziej cierpiały na bolesne ataki.

W badaniu przekrojowym zapytano 145 osób (w tym 67% kobiet) o częstość występowania napadów migreny i jej leczenie za pomocą farmaceutycznej marihuany. Wszyscy respondenci przyjmowali wcześniej fitokannabinoidy – w postaci ekstraktu lub inhalacji – średnio przez trzy lata. Kolejnym warunkiem była współzachorowalność migreny: oznacza to, że wszystkie osoby cierpiały dodatkowo na inne choroby, które uzasadniały leczenie kannabinoidami.

Ponad 60 procent respondentów zgłosiło długotrwałe zmniejszenie liczby ataków migreny, mniejszy wpływ na wydajność w szkole, pracy lub w domu, a także lepszą jakość snu. Ponadto stosowanie leków przeciwbólowych było mniejsze niż w grupie kontrolnej. Skutki uboczne również były mniejsze.

Potrzebne byłyby jednak dalsze badania eksperymentalne w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności konopi indyjskich w leczeniu migreny, aby móc to w wiarygodny sposób ocenić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.