Kannabinoid THC-P: Wysoce Silny Czy Wysoce Niebezpieczny?

144 – to liczba wykrytych do tej pory fitokannabinoidów, a na pewno to jeszcze nie jest koniec. Mimo że większość z tych substancji nie jest jeszcze znana i nie wiadomo o ich potencjale, badania koncentrują się przede wszystkim na nowych kannabinoidach. Jeden z nich został odkryty przez włoskich badaczy pod koniec 2019 roku. THC-P jest obecnie na topie, więc przyjrzyjmy się bliżej temu, co naukowcy odkryli ponad dwa lata temu.

Silniejszy Niż THC Delta 9

Badając profil kannabinoidowy, który wraz z profilem terpenowym jest charakterystyczny dla odmiany marihuany, włoscy naukowcy odkryli w 2019 roku nowy kannabinoid – THC-P, a także jego odpowiedni homolog – CBD-P.

W badaniach in vitro na kulturach komórkowych naukowcy dokonali ciekawego odkrycia – TCH-P, podobnie jak THC, wiąże się z receptorem CB1, z tym, że THC-P wydaje się być całkowitym antagonistą, podczas gdy THC ma stosunkowo niewielkie powinowactwo. Im silniej substancja wiąże się z receptorem, tym silniej jest aktywowana, co może oznaczać, że THC-P wykazuje znacznie silniejsze działanie niż jego słynny brat, ponieważ jest 33 razy bardziej aktywny w receptorze.

Kannabimetycznie – tak właśnie brzmi to magiczne słowo, które opisuje, jak bardzo niezbadana substancja jest podobna do działania konopi indyjskich i tutaj badany obiekt przekroczył swoje referencje. Ze względu na to, że obie substancje, czyli THC i THC-P wiążą się z tym samym receptorem, sposób ich działania jest podobny, więc poziom odurzenia jest porównywalny.

Wpływ na ciało został przetestowany na myszach i stwierdzono, że konsekwencjami podawania THC-P są łagodzenie bólu, uspokojenie jelit i nieznaczny spadek temperatury ciała, więc nie różniły się niczym od działania THC. Jednak badanie dotyczyło tylko receptorów kannabinoidowych i spodziewanych skutków; jeśli THC-P jest takim składnikiem aktywnym jak CBD, może wiązać się z różnymi receptorami (nawet tymi dla serotoniny), przez co może mieć również różne inne skutki.

Czy Silniejszy Znaczy Niebezpieczny?

THC-P może stać się w przyszłości interesujący dla pacjentów, ponieważ może zaspokoić potrzeby, w których THC wypada słabiej. Na przykład, w przypadku THC-Delta 8, wykryto dokładnie takie same właściwości, jak THC, ale ma ono słabsze działanie psychoaktywne, co może być szczególnie korzystne w przypadku leczenia dzieci i osób upośledzonych.

Ale są też obawy. Dr. Cecilia J. Hillard z Medical College of Wisconsin jest zaniepokojona skutkami ubocznymi THC-P. Stwierdziła, że zasadniczo badanie jest dobrze skonstruowane, ale wolałaby, aby obydwie substancje były bezpośrednio ze sobą porównywane. Jest to ważne, ponieważ o ile THC jest uważane za dość bezpieczne ze względu na niskie powinowactwo receptorów, o tyle hodowla odmian marihuany o wysokiej zawartości THC-P może być problematyczna.

THC-P jest całkowitym antagonistą, podobnie jak syntetyczny dopalacz o nazwie Spice, którego sztuczne kannabinoidy aktywują receptor CB1 do tego stopnia, że mogą powodować poważne lub zagrażające życiu skutki uboczne. Obejmują one psychozę i silne uzależnienie, co sprawia, że dalsze badania są tak fundamentalne.

Doktor Samuel Banister z Uniwersytetu w Sydney uważa, że obawy pani doktor Hillard są bezpodstawne, ponieważ THC-P występuje w roślinach w znacznie mniejszych ilościach niż THC, nie może to stanowić problemu. Być może zapomniał on o fakcie, że w ciągu 50 lat człowiek tak zmanipulował roślinę marihuany, że z pierwotnego poziomu THC 8-15% przeszliśmy do odmian z poziomem nawet 40% THC.

Interesujące jest to, że badacze uważają, że przez te wszystkie lata to nie THC Delta 9 powodowało high, ale przede wszystkim THC-P. Cóż… kto wie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.