Eksperci Ostrzegają Przed Mieszaną Konsumpcją Opioidów z Kokainą

W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba zgonów spowodowanych mieszanym zażywaniem opiatów i kokainy. Naukowcy z Holandii ostrzegają, że niektórzy konsumenci popełniają fatalny błąd.

Eksperci oceniają, że Stany Zjednoczone są dotknięte „czwartą falą” kryzysu opioidowego. Początkowo opioidy wydawane na receptę były odpowiedzialne za dużą liczbę zgonów. Potem nastąpił wzrost spożycia heroiny. Nielegalnie produkowane syntetyczne opioidy spowodowały trzecią falę. Obecnie mieszane zażywanie opiatów z kokainą powoduje nową falę zgonów.

Ryzyko Paraliżu Oddechowego Wywołanego Opioidami

W specjalistycznym artykule Jan van Amsterdam i Wim van den Brink zajęli się kwestią przyczyn zgonów. Jak wyjaśniają naukowcy, opioidy, takie jak heroina,w porównaniu z kokainą, są znacznie bardziej niebezpiecznymi narkotykami. W przypadku opioidów różnica w dawkach pomiędzy odurzeniem a śmiertelnym paraliżem oddechowym jest bardzo mała. Ryzyko to jest szczególnie wysokie w przypadku opiatów syntetycznych, takich jak fentanyl. Czy kokaina może zaostrzyć to zagrożenie?

Aby dotrzeć do sedna problemu, badacze przeanalizowali wszystkie istotne badania na ten temat i przyjrzeli się efektom farmakologicznym. Kokaina może spowalniać rozkład opioidów. W rezultacie opioid działa dłużej, zwiększając ryzyko paraliżu oddechowego. Założenie to nie zostało jednak potwierdzone. Kokaina ma niewielki wpływ na rozkład opioidów.

Przypadkowe zażywanie mieszanek, na przykład kokainy zanieczyszczonej fentanylem, również nie może wyjaśniać gwałtownego wzrostu liczby zgonów. Badania przeprowadzone przez badaczy wskazują, że wprawdzie takie przypadki istnieją, ale mieszane spożycie jest najczęściej wynikiem świadomego zażywania obu substancji.

Nieostrożność Przy Mieszanej Konsumpcji Najczęstszą Przyczyną Zgonów

Zdaniem badaczy większość zgonów związanych z mieszanym zażywaniem opiatów i kokainy wynika prawdopodobnie z nieostrożnego obchodzenia się z obydwoma narkotykami. Osoby mieszające heroinę z kokainą zazwyczaj działają impulsywnie, czyli w sposób bardziej niekontrolowany niż osoby zażywające wyłącznie heroinę. W przypadku mieszanej konsumpcji dana osoba może działać na zasadzie „im więcej tym lepiej”, i zintensyfikować rausz. Co więcej, wpływ kokainy na ogół prowadzi do lekkomyślnych działań.

Jednak w połączeniu z opioidami jest to potencjalnie śmiertelna mieszanka. Zwłaszcza przy dużych dawkach kokainy. Według naukowców kokaina ma również hamujący wpływ na ośrodek oddechowy w mózgu. Ponadto kokaina powoduje, że organizm potrzebuje więcej tlenu. Jednak opioidy spowalniają oddychanie, zmniejszając wchłanianie tlenu. Zwiększa to ryzyko niebezpiecznych problemów sercowo-naczyniowych.

Konsumenci Narażeni Są Na Fatalny Błąd

Naukowcy podkreślają również, że niektórzy użytkownicy popełniają fatalny błąd: uważają, że kokaina może niwelować lub osłabiać paraliżujące działanie opiatów, jednak nic bardziej mylnego. Aby odwrócić efekt opioidowy, należy spożyć nalokson.

Van Amsterdam i van den Brink ostrzegają zatem, że należy unikać mieszanego zażywania opiatów i kokainy. Ryzyko śmiertelnego przedawkowania w przypadku mieszanego zażywania narkotyków jest znacznie wyższe niż w przypadku zażywania narkotyków osobno. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy narkotyki są wstrzykiwane, czyli tak zwany „speedball”. Podobnie wysokie ryzyko wiąże się z mieszaniem opiatów z innymi stymulantami, takimi jak metamfetamina.

Źródła:
Van Amsterdam, J. & van den Brink, W. (2024). Explaining the high mortality among opioid-cocaine co-users compared to opioid-only users. A systematic review. Journal of Addictive Diseases, https://doi.org/10.1080/10550887.2024.2331522

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.